ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY


Ve chvíli, kdy se angličtina stane dalším školním předmětem, se děti rozdělí na dvě skupinky. 


Pro ty, kterým angličtina nedělá potíže, máme kurzy, kde jim jejich vědomosti rádi prohloubíme. Hodiny jsou téměř celé vedeny v anglickém jazyce - konverzace je hlavní součástí lekce. Dále se rozšiřuje slovní zásoba a zbude čas i na zábavu. 


Pro děti, které mají s angličtinou ve škole problém, máme kurzy doučování. Opakujeme probranou látku ze školy - trpělivě vysvětlujeme gramatiku, procvičujeme slovní zásobu a připravujeme děti na testy.

Snažíme se, aby děti našly k angličtině svou cestu. :) 


Termín kurzu a přihlášku naleznete na: Rozvrh Samotišky