Letní tábor 2022

A pobytový tábor 2022 je za námi :) Byl to skvělý týden strávený s úžasnými dětmi a lektory. Oslavili jsme mnoho svátků, počasí se, až na pár kapek, vydařilo. Těšíme se na tábor 2023! 

Vážení rodiče, děti a táborníci,

rádi bychom Vás seznámili s našimi plány pro léto 2022. Nápadů máme spoustu a už jsme začali chystat letní pobytový tábor v Bolešíně. Letos budeme trávit každý den oslavou nějakého svátku - neminou nás např. Velikonoce, Den nezávislosti, Den Sv. Patrika i Vánoce. Dny budou probíhat jak jsme zvyklí, dopoledne hodně angličtiny, odpoledne zábava, procházky, koupání a hry. Ale nezapomeňte, že i během zábavy je s Vámi Vás rodilý mluvčí  a tak procvičujete angličtinu celý den. 

Na tábor se můžete přihlásit na  On line přihlášky a bude Vám odeslána závazná přihláška. 

  • Bojíte se, že na angličtinu nestačíte?

Nebojte - v každém oddílu je vždy český lektor, který dětem pomáhá s překladem. 

  • Jak staré děti s námi jezdí? 

Začínáme už s dětmi od první třídy a ideálně končíme na věku deváté třídy základní školy. 

  • Odkud jsou rodilí mluvčí?

V minulých letech jsme měli lektory zastoupené z USA, UK a Austrálie. 

  • Kolik času děti stráví s angličtinou? 

Celé dopoledne mají děti řízené aktivity zaměřené na aktivní používání jazyka. Odpoledne trávíme čas společně na procházkách, u bazénu nebo táboráku a rodilý mluvčí je stále s dětmi jako jejich vedoucí. 

  • A co ubytování?

Ubytování je v penzionu, děti jsou na pokojích maximálně po šesti. Postele jsou jak oddělené, tak palandy. V každém pokoji je koupelna a záchod. 

  • Kolik peněz by měli mít děti s sebou? 

To záleží na Vás. Děti mají 5 jídel denně, pitný režim zajištěný po celý den. Pokud by je honila mlsná, je možné si na místě koupit sušenku, zmrzlinu nebo něco slaného. Pokud by bylo potřeba mít peníze navíc na vstupy nebo jízdenky, dáme Vám předem vědět. 

  • Doprava na tábora

Dopravu si každý zajišťuje sám. Děti na náš tábor jezdí z celé republiky a tak není možné udělat "sběrné" místo pro všechny. 

  • Covidová opatření?

No, doufáme, že budeme vědět předem jaká budeme muset dodržovat opatření. Covid nás provázel už na posledních dvou táborech a myslím, že jsme to zvládli dobře. Dohlížíme na to, aby děti dodržovaly základní hygienická pravidla - častěji je posíláme umývat ruce, do jídelny smějí po použití dezinfekce... Ale také se zaměřujeme, aby si nepůjčovali lahve na vodu a pod. 

  • Co když dítě onemocní před táborem?

Nemilou součástí letního tábora se může stát i storno přihlášky a s tím spojené vrácení peněz. Věříme, že dítě odhlásíte z tábora ze závažného důvodu a nejedná o nějaký rozmar. Stejně tak i z naší strany jsme do posledního okamžiku připraveni postarat se o Vaše dítko, máme pro ně připravené ubytování, stravu a místo v kurzu, které nejsme schopné zaplnit během posledních dní.

Dojde-li tedy ke zrušení registrace na letní pobytový tábor 91 a více dnů před táborem, činí stornovací poplatek částku ve výši 0% z celkové ceny tábora.

Dojde-li ke zrušení registrace na letní pobytový tábor nebo příměstský tábor 90-50 dny před táborem, činí stornovací poplatek částku ve výši 20% z celkové ceny tábora.

Dojde-li ke zrušení registrace na letní pobytový tábor nebo příměstský tábor 49-20 dny před táborem, činí stornovací poplatek částku ve výši 60% z celkové ceny tábora. Dojde-li ke zrušení registrace na letní pobytový tábor nebo příměstský tábor 19-1 den před táborem, činí stornovací poplatek částku ve výši 80% z celkové ceny tábora, stejně tak, pokud přihlášené dítě na tábor nenastoupí vůbec.

V případě, že registrovaný účastník tábora zruší svou registraci, ale on či jeho rodiče naleznou a doporučí náhradníka, který se zaregistruje a uhradí plnou cenu tábora, nebudou původně registrovanému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky.

V této nelehké covidové době budeme účtovat storno poplatek ve výši 20% pokud dítě na tábor nenastoupí z důvodu pozitivity nebo nařízené karantény. Takový důvod musí být doložen lékařským potvrzením. Nahlášení zrušení účasti na táboře lze provést pouze písemně na emailovou adresu: FineEnglish@seznam.cz. Den doručení emailu s informací o zrušení účasti se považuje za den, ze kterého se vypočítá procento storno poplatku.

V případě onemocnění během pobytu na táboře, které si vynutí předčasné ukončení či přerušení pobytu, se vrací poměrná část zaplacené ceny vypočítaná počtem dnů a nocí, které účastník nedokončí.

Doufáme, že tyto řádky mají pouze informativní ráz a nebude potřeba je aktivně použít. :)